Download als PDF: Algemene voorwaarden de Sampler

Cursussen en workshops

 

Aanmelding voor een cursus of workshop geschiedt via het inschrijvingsformulier op de website of door een e-mail te sturen naar: info@desampler.nl. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding.

 

Indien het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, plaatsen wij u op de wachtlijst. U krijgt hiervan een bevestiging.

 

De bevestiging van uw aanmelding gaat vergezeld van de factuur. Deze factuur dient binnen veertien dagen te worden voldaan. Uw deelname aan de workshop of cursus is pas dan definitief.

 

Betaling kan door overboeking op bankrekening NL44 ABNA 0546 3605 13 t.n.v. de Sampler o.v.v. het factuurnummer.

 

Annulering, altijd per e-mail, is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor aanvang cursus of workshop.

Restitutie vindt plaats onder inhouding van € 10.- administratiekosten.

 

Bij annulering binnen drie weken voor aanvang cursus of workshop is 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 

Ongeveer tien dagen voor aanvang cursus of workshop ontvangt u alle eventueel benodigde overige informatie.