De belangrijkste KPI’s voor bedrijven

Kees Lamper

belangrijkste KPI's voor bedrijven

De belangrijkste KPI’s voor bedrijven geven informatie over de meest uiteenlopende zaken. Uiteindelijk draait het om het ontdekken van hoe je bedrijf er nu werkelijk voor staat. In de meeste gevallen voldoen KPI’s aan het welbekende SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicator of Kritische Prestatie Indicator. In Nederland nemen we steeds meer termen over uit het Engels, dus er wordt ook steeds vaker gesproken van Key Performance Indicator.

Drie levels onder de belangrijkste KPI’s

Er zijn in totaal drie verschillende levels te ontdekken onder de belangrijkste KPI’s voor bedrijven met een WordPress webshop. Level 1 zijn de KPI’s met betrekking tot visie en missie. De KPI’s op level 2 houden verband met de strategische doelstellingen en de KPI’s die betrekking hebben op de algemene doelstellingen behoren tot level 3.

Vijf soorten KPI’s voor bedrijven

De belangrijkste KPI’s voor bedrijven zijn niet alleen onder te verdelen in niveaus, maar ook in soorten. We kennen in de basis vijf verschillende soorten die door ondernemingen kunnen worden aangesproken. Dit zijn de algemene KPI’s, de financiële KPI’s, de HR-KPI’s, de verkoop KPI’s en de technische KPI’s.

Dit zijn de belangrijkste KPI’s voor bedrijven

Bedrijven kunnen veel leren aan de hand van de KPI’s. Er zijn er bijzonder veel, maar lang niet alle KPI’s zijn belangrijk voor jouw business. Er zijn bijvoorbeeld ook KPI’s die vooral handig zijn voor webwinkels. Wij hebben de 12 belangrijkste KPI’s voor bedrijven voor je opgezocht en geven je er een korte uitleg bij.

NPS – Net Promoter Score

De Net Promoter Score is een belangrijke KPI om jouw waarde op de markt te bepalen. Deze KPI is bedoeld om te ontdekken hoeveel klanten jou zouden aanbevelen aan anderen.

CSI – Customer Satisfaction Index

De Customer Satisfaction Index heeft natuurlijk alles te maken met de tevredenheid onder je klanten. Deze KPI wordt bepaald aan de hand van onderzoeken onder klanten die een aankoop hebben gedaan.

VSI – Visitor Satisfaction Index

Ook de Visitor Satisfaction Index heeft te maken met de tevredenheid, maar hierbij gaat het om de bezoekers en niet om de klanten die een aankoop hebben gedaan. Deze KPI wordt berekend aan de hand van de specifieke kanalen en aan de hand van het totaal.

SPI – Search Penetration Index

Deze KPI is bedoeld om vast te stellen hoeveel bezoekers je krijgt van SEO en PPC. SEO is Search Engine Optimization en PPC is Pay Per Click.

PI – Purchase Intention

De Purchase Intention is de KPI die weergeeft hoeveel bezoekers er daadwerkelijk op je website zijn om een aankoop te doen.

CAR – Cart Abandonment Rate

Dit is het zogenaamde ‘verlatingspercentage’. Er wordt ook wel gesproken over de SCAR, de Shopping Cart Abandonment Rate. Deze KPI geeft aan hoeveel mensen het virtuele winkelwagentje in de webwinkel laten staan. Dit wordt berekend per kanaal en per totaal.

CAC – Customer Acquisition Cost

Deze KPI geeft weer hoeveel er wordt betaald om een klant te krijgen. Er wordt wel eens gedacht dat dit de combinatie is tussen de kosten en de conversie, maar dit klopt niet. Het gaat er echt om hoeveel er is geïnvesteerd om een klant te krijgen.

CR – Conversion Rate

Deze KPI heeft wél echt betrekking op de conversie. Deze laat eigenlijk zien hoeveel kopers er zijn in verhouding tot het totaal aantal bezoekers. Dit wordt berekend per belangrijk kanaal en per totaal.

AOV – Average Order Value

Voor welk bedrag bestellen klanten in de webwinkel? Met deze KPI wordt bepaald wat de gemiddelde uitgave is die klanten in de online omgeving doen.

YOY – Year Over Year

Met deze KPI wordt de groei van jaar op jaar in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de gedraaide omzet van jaar op jaar om vast te stellen hoe de omzet zich vordert.

CLV – Customer Lifetime Value

De Customer Lifetime Value is de KPI die aangeeft wat de waarde van een klant is. Hierbij wordt ook bekeken naar de herhaalaankopen die worden gedaan. Op basis hiervan kan worden bepaald hoeveel er kan worden geïnvesteerd voor klantenwerving op de lange termijn.

ROI – Return On Investment

Dit is waarschijnlijk de meest bekende KPI van alle 12 de KPI’s. De ROI is bedoeld om aan te geven wat de verhouding is tussen investeringen en opbrengsten. Hoeveel krijg je terug voor je investering? Dit is één van de belangrijkste KPI’s voor bedrijven.

Kees Lamper
Laatste berichten van Kees Lamper (alles zien)